Zamek Golubski

Czteroskrzydłowy konwentualny zamek krzyżacki z przełomu XIII i XIV wieku, wzniesiony na wzgórzu górującym nad miastem, obecnie zachowany w stylu gotycko-renesansowym, Zamek jest zabytkiem o długiej i bogatej historii, a zarazem żywym obiektem prowadzącym działalność nie wystawienniczą, kulturalną i turystyczną. Na zamku działa muzeum, hotel oraz restauracja.

Stare Miasto

Dzielnica Golubia w obrębie ulic: Kolejowej, Browarnej, Zamurnej i Wodnej wpisana jest do rejestru zabytków. XIV w. Zasady. Jest tutaj zachowany i w pełni czytelny regularny układ ulic, zgodny z zasadami XIV wiecznej kompozycji urbanistycznej. Wyraźne granice obszaru tworzą zarysy dawnej fosy oraz rzeka. Centralnym elementem obszaru jest Rynek (dawny plac targowy). W południowo-wschodniej części dominuje kościół p.w. Świętej Katarzyny. Z narożników Rynku wychodzą ulice pod kątem prostym, które powtarzają przebieg dawnych traktów pochodzących z czasów przed lokacją miasta. Do najstarszych obiektów pochodzących z przełomu XIII i XIV wieku należą: mury obronne i kościół Świętej Katarzyny z poł. XVII wieku Zabudowa jest zróżnicowana pod względem stylu. Liczne klęski od poł. XVII wieku do początku XIX wieku wpłynęły na dużą jej różnorodność.

Dom podcieniowy „Pod Kapturem”

Osobliwością Golubia jest stary drewniany domek podcieniowy, ostatni zachowany spośród tego typu budynków, jakie niegdyś otaczały cały golubski rynek. Budynek powstał w 1771 r. prawdopodobnie jako karczma i zajazd, Parterowy, częściowo podpiwniczony, w oszalowanej konstrukcji zrębowej. Pokrywa go dwuspadowy dach z podcieniem na trzech słupach od strony frontowej. Mury piwnicy wykonano z otoczaków i wapiennej zaprawy, wejście do niej znajduje się na zewnątrz, pod podcieniem.

Kościół p.w. św. Katarzyny w Golubiu

Wzniesiony został w stylu gotyckim w XIII i XIV wieku, ale istniał w tym miejscu już dużo wcześniej jako budowla drewniana, którą zniszczyły najazdy Prusów. Względy bezpieczeństwa były też powodem budowy obecnego obiektu murowanego, który jako kościół obronny stanowił dawniej część systemu fortyfikacyjnego grodu. Budowa pierwotna obejmowała tylko dzisiejsze prezbiterium, które powstało już w r. 1293 i stanowi najpiękniejszą część kościoła, wykazującą w fragmentach murów i sklepień motywy gotyckie. Uwydatniają się one na zewnątrz w systemie potężnych skarp, zakończonych iglicami oraz w oknach ostrołukowych o skośnych węgarach – wewnątrz zaś, w wielobocznej absydzie oraz w sklepieniu krzyżowym, ozdobionym zwornikami, przedstawiającymi wizerunki Matki Boskiej, Jezusa i Boga Ojca.

Więcej informacji: Zabytki Golubia-Dobrzynia